Евросправочник на слушателя: Македония и членството й в Европейския съюз

Слушател на програма „Христо Ботев” на БНР ни попита до къде са стигнали преговорите за присъединяването на Македония към Европейското семейство.
Този месец Външната комисия на Европейския парламент, представи доклад, анализиращ основните проблеми, с които Македония трябва да се справи, за да започнат преговорите за членството й в ЕС.
Основните цели и изводи на доклада на Европейската комисия, разяснява евродепутатът  Андрей Ковачев.