Еврорадиоигри: Авторското право на територията на ЕС

Днес питаме слушателите колко са директивите, които хармонизират авторското право на територията на Европейския съюз.
Директивите са условно разделени в няколко групи. В първата група са технически ориентирани директиви, засягащи компютърните програми, базата данни и директивата, хармонизираща авторското право и сродните му права в информационното общество.
Другата група обхваща авторското право в електронните медии, засягаща правото на достъп на операторите до кабелни мрежи и начина, по който се договарят с вносителите и организациите, които се занимават с предаване и пренос на информация; и директивата, отнасяща се до генералното правоприлагане на авторските права на интелектуална собственост на територията на Европейския съюз.
Събеседник: Емил Георгиев, юрист от Института за модерна политика и експерт към Европейския съюз.