доц. Юлия Захариева: "След решенията от Лисабон и отговорностите, и тежестта на Европарламента са много по-големи"

В рубриката Евранет плюс обръщаме отново внимание на предстоящите евроизбори, които ще се проведат в отделните държави-членки от 22 до 25 май. В България - на 25-ти май.

За да се съобразят с броя от 751 депутати, предвиден в Договора от Лисабон и за да направят място за представителите на присъединилата се към ЕС Хърватия, някои страни губят, други "печелят" места в ЕП. България е от страните, които ще изпратят един депутат по-малко.

Новото е, че за първи път се поставя горна и долна граница на броя на депутатите от всяка страна - те не могат да бъдат повече от 96 и не могат да бъдат по-малко от 6, обясни доц. Юлия Захариева, експерт по правото на ЕС и един от основателите на Катедра Европеистика на СУ. 

Така, по думите й, Германия губи най-много позиции - три места, а малките държави са в по-благоприятна ситуация, защото вече не могат да имат само трима или четирима  представители в ЕП, както беше досега, а най-малко шестима.  Винаги малките държави са били в по-добра ситуация, защото колкото и да е важен демографският принцип, той не може да се спазва едно към и едно, така че преимуществото на държавите с по-малко население е, че един депутат говори от името на по-малко хора, обясни доц. Захариева.

Според нея, е важно да сме активни и да участваме в изборите, защото след решенията от Лисабон, Европарламентът се утвърждава като съзаконодател заедно с Европейския съвет. Евродепутатите ще определят с решенията си нашето ежедневие - те приемат бюджета, одобряват договори за присъединяване на нови държави, договори за асоцииране, така че и отговорностите, и тежестта на Европейския парламент са много по-големи след решеният от Лисабон, каза доц. Захариева.