Еврорадиоигри: Европейска награда за спасяването на изчезващия царски орел в Сакар

Проектът за спасяване на царския орел в Сакар планина на Българското дружество за защита на птиците спечели европейска награда за опазване по „Натура 2000”. Наградата се връчва за първи път тази година от ЕК и целта й е да популяризира Екомрежата „Натура 2000”. Тя обхваща над 27 000 защитени зони, с площ от 18 % от сухоземната територия на ЕС и 4 % от морските райони. Тя има за цел опазване на природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. Създаването й е, за да се популяризира ползата от природозащитните проекти за природата и хората.
Заради големия интерес към конкурса, качеството на представените проекти и важността на работа по опазване на природата, която се извършва в цяла Европа, Европейската комисия е взела решение да връчва тази награда ежегодно.
Право да участва в конкурса има всеки, който пряко участва в „Натура 2000” - предприятия, неправителствени организации, доброволци, собственици на земя, образователни институции или отделни граждани.
Българското дружество за защита на птиците е засадило и 12 хектара с тополови дръвчета, защото това са предпочитаните от орлите дървета за гнездене, а и за трайно заселване.

Повече за наградата и българския проект ще научите от неговия ръководител Светослав Спасов от Дружеството за защита на птиците.