Добри фармацевтични практики в ЕС


Приблизително 98 процента от гражданите на ЕС могат да достигнат до най-близката аптека в рамките на 30 минути, докато 58 процента от тях посочват, че най-близката аптека е на 5 минути от работното им място или дома им. В аптеките в ЕС работят 400 000 магистър-фармацевти, както и над 600 000 други специалисти - помощник - фармацевти, както и се осигуряват места за практически занятия на студентите от специалността Фармация.
В ЕС има над 154 000 аптеки, което ги прави най-разпространените здравни заведения в Европа, а фармацевтите са най-достъпните медицински специалисти.
Ежегодно в Европа се продават над 9,5 милиарда опаковки лекарства, отпускани по лекарско предписание. 194 500 смъртни случая годишно се дължат на неправилна дозировка и неспазване на предписаното лечение. Финансовите загуби за ЕС вследствие на неправилен лекарствен прием са 125 млрд евро годишно.
Според Фармацевтичната група на ЕС модерната аптечна практика трябва да бъде ориентирана в следните основни дейности:
1.   Повишаване на лекарствената безопасност и достъпа до лекарства
2.   Подобряване на резултатите на отделните пациенти
3.   Подобряване на общественото здраве
4.   Повишаване на ефективността на здравната система

Да се използват по-пълно възможностите на фармацевтите като медицински специалисти в системата на общественото здравеопазване, както за превенция и профилактика на заболяванията, така и за разпознаване на някои често срещани неразположения, които лесно могат да се диагностицират в аптеката - така проф. Гетов обяснява концепцията на Фармацевтичната група на ЕС за модерната аптека в Европа.
Сред добрите фармацевтични практики той отличава: фармацевтичните досиета, които дават възможност да се проследява и контролира приема на лекарства;  правото да се ваксинират пациенти с противогрипни ваксини, което е довело до обхващане на 50 процента от населението на Ирландия за период от 4 години.
Проектът „личен фармацевт“ е доказал своята икономическа ефективност, припомня проф. Гетов. С въвеждането му задължително се отчита намаляването на разходите за лекарства.   

Още европейски теми:

www.euranetplus-inside.eu