ЕК нареди на България да анулира заменки с горски имоти


Част от заменките на терени от горския фонд със земи на частници са нерегламентирана държавна помощ и България ще трябва да възстанови сумите по тях в бюджета. Това е решението на Европейската комисия след разследване по случая, продължило над 3 години. Обект на проверката са заменките, извършени от 1 януари 2007 г. - датата на присъединяването ни към ЕС, до началото на 2009 г., когато схемата беше забранена след натиск от Брюксел. В този период са извършени 132 заменки за 24 577 дка терени от горския фонд.
Комисията установи, че административните цени, използвани при сделките за замяна, не са били актуализирани редовно и не са отчитали в достатъчна степен пазарните аспекти. Затова в повечето случаи те са били относително различни от пазарните цени на подобни горски имоти. В резултат на това частните участници в тези сделки за замяна са получили конкурентно предимство. Такава помощ е несъвместима с правилата на ЕС. По-специално комисията не откри доказателства за това, че помощта е била ограничена до необходимия минимум за постигането на определена цел на политиката, се посочва в съобщението на комисията.
   Решението на ЕК означава, че България трябва да установи всички заменки, които нарушават европейското право, обясни Александър Дунчев. Според него държавата трябва да развали всички заменки, а не да се търсят пари от бюджета за глоби. Според Дунчев се необходими промени в законодателството, които да обявят заменките за невалидни. Александър Дунчев разказа и че въпреки спирането на практиките със заменките, съществуват други начини за закупуване на държавни земи на цена под пазарната стойност. 

Още европейски теми:

www.euranetplus-inside.eu