ЕК отчита, че през последните години броят на предприеманите наказателни процедури намалява

Днес в рубриката „Евранет плюс“ ще обърнем вниманиена правото на ЕС.  ЕК отчита, че през последните години броят на предприеманите наказателни процедури намалява. 31-ият годишен доклад на Еврокомисията относно мониторинга върху прилагането на правото на ЕС показва, че през 2009 г. наказателните процедури са били 2900, а през миналата година са намалели до 1300 случая. Запазва се посоката повечето от откриваните процедури да бъдат свързани с нарушения в областите на околната среда, данъците, превозите и вътрешния пазар и услугите.

Рекордьор по брой на откритите процедури миналата година са Италия - със 104 процедури, Испания с 90 и Гърция със 79. В своеобразната класация България е по средата. Най-рядко процедури са били започвани срещу Латвия - 20. Резултатите на Хърватия ще бъдат взети предвид през 2014 г.

В същото време се е увеличил броят на случаите, разрешени чрез т. нар. "пилотни процедури" - предварителни извънсъдебни преговори със страната нарушител.

Д-р Станислав Костов, гл. ас по правото на ЕС в катедра Европеистика на СУ, коментира, че трябва да обърнем внимание на същността на контрола, който Еврокомисията осъществява върху държавите-членки.