Европейският семестър като ефективен инструмент за постигането на целите на „Европа 2020“

Всичките 28 страни членки на Европейския съюз са поели ангажимент за постигане на целите на „Европа 2020“. Желаният ефект за бърз растеж обаче може да бъде постигнат  само ако усилията на отделните страни са координирани и целенасочени. Точно затова държавите членки на ЕС създадоха през 2010 г. европейския семестър. Първият цикъл се проведе през 2011 г. и досега всяка година Европейската комисия прави подробен анализ на програмите за икономически и структурни реформи на страните членки, като  им отправя препоръки за следващите 12-18 месеца. Европейският семестър започва с приемането на годишния обзор на растежа от Комисията, което обикновено става в края на годината.
 В началото на месец октомври по инициатива на Информационния център към представителството на Европейската комисия в България  се проведе среща на тема "Европейски семестър".  Участие в нея взеха национално представителни организации, неправителствени организации, доставчици на услуги, хора с увреждания, представителни на местните власти, доставчици на услуги и експерти от социалния сектор, както и работодатели от обичайния пазар на труда. Фокусът на срещата бе поставен  върху социалната политика и  нейните аспекти. Петя Маркова, координатор  в Информационния център към представителството на ЕК в България обяснява основните цели на стратегията европейски семестър.