Еврорадиоигри: Какво представлява европейската платформа Сириус

Сириус е европейска платформа, която събира заедно основните заинтересовани страни в миграцията и образованието в цяла Европа.

Според Бистра Иванова, председател на Мулти култи колектив, национален партньор на Сириус за България, в тези страни са включени  вземащите решения, изследователите, практиците и представителите на мигрантските общности.

Сириус обменя знание и влияе върху развитието на политики с цел да помогне на учениците от мигрантски произход.