ЕС отпуска допълнително безвъзмездно финансиране по "Хоризонт 2020" за научни изследвания

Европейският съюз отпуска още безвъзмездни средства за преодоляване на  разликата  между страните членки по отношение на високите научни постижения  и за засилване конкурентоспособността и растежа в Европа по програмата за научни изследвания  „Хоризонт2020”.  Безвъзмездното финансиране е насочено към страни, които изостават в областта на научните изследвания и иновациите. Страните, които  ще  участват в сформирането на екипи между научните звена за реализиране целите на програмата са всички, присъединили се след 2004г., плюс Португалия и Люксембург, както и осем държави извън ЕС, асоциирани към „Хоризонт 2020” . За финансиране вече са одобрени 31 проекта от тези държави в първата фаза на проекта. За  начина на осъществяване целите на програмата, обяснява Христо Христов от Представителството на ЕК в България.