Близо 2500 опасни продукта са изтеглени от пазара на ЕС през 2014 г.

През 2014 г., по данни на ЕК, е била предотвратена продажбата на пазара на ЕС на близо 2500 опасни продукта - от играчки до моторни превозни средства. Еврокомисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви, че всеки продукт в Европа трябва да бъде безопасен за гражданите. Затова е създадена системата за бързо предупреждение за опасни продукти:

Еврокомисар Вера Йоурова обясни и работата на системата за бързо предупреждение работи на практика - всеки ден ЕК получава информация от властите на страните-членки относно опасни продукти, които те са открили на националния си пазар. Тази информация се обменя в цяла Европа, за да може всички страни да изтеглят опасния продукт от техния пазар. Съобщенията се публикуват и на сайта на ЕК:

В момента в системата участват тридесет и една страни - страните от ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Освен играчките, които заемат дял от 28 %, облеклата с 23% са другата основна категория, заради която се е  наложило предприемането на коригиращи мерки. Рисковете, за които се сигнализира най-често при тези продукти, са свързани с нараняване, задушаване и химикали. Най-често срещаните химични рискове, за които е сигнализирано през 2014 г., са свързани с продукти като обувки и кожени изделия, играчки и артикули за деца, както и модни бижута.

Откъде идват обаче опасните продукти? Най-много предупреждения продължават да се отправят във връзка със стоки, произведени в Китай - през миналата година 64% от уведомленията за опасни продукти са се отнасяли именно за тях, също както през 2013 г. Европейската комисия си сътрудничи тясно с Китай чрез системата за бързо предупреждение, за да гарантира, че китайските власти разглеждат на място всички проблеми, свързани с безопасността на продуктите.

Еврокомисарят Йоурова отбеляза сътрудничеството на ЕК с Организация за икономическо сътрудничество и развитие в областта на продуктовата безопасност.  Тази година, например, ЕК е главен участник в световната кампания за съхранение на капсулите за пране. Става въпрос съхранението на тези капсули за пране да става такъв начин, че да се избегне опасността от тях, особено за децата.