Евросправочник на слушателя: Какво ще спечели България от програмата за трансгранично сътрудничество със Сърбия?

Видин, Монтана, Враца, София, Перник и Кюстендил са българските региони, които участват в програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, приета от Европейската комисия. От сръбска страна регионите са 7. Програмата възлиза на над 34 млн. евро, като близо 29 млн. евро са по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ.
Очаква се тази програма да подпомогне опазването на природното, културното и историческото наследство, като ги свърже с туризма, възстановяването на историческите сгради и други. Също така се предвижда подобряване на интеграцията между видовете транспортни услуги, разработване на съвместни планове за управление на туристическите територии и т.н.