Еврокомисията отпусна 2,4 млрд. евро за управление на миграцията

Европейската комисия е предвидила общо 2 милиарда и 400 млн. евро до 2020 г. за справянето с проблема с миграцията. Парите се отпускат в рамките на структурните фондове на Евросъюза. Средствата ще осигурят съществена подкрепа на страните с външни граници в областта на предоставянето на убежище, миграцията и граничния контрол, уточни говорителката на ЕК Наташа Берто.

Общото финансиране от около 2.4 милиарда евро е за периода 2014-2020 г. Средства ще могат да бъдат насочени към гранични държави членки като Гърция и Италия, както и към други страни от ЕС, в които има големи миграционни потоци. Комисията одобри през последните седмици 23 многогодишни национални програми в рамките на убежището, миграцията и Фонда за интеграция и Фонда за вътрешна сигурност.

В какво се състои разликата между двата фонда - финансирането по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ подкрепя националните усилия за подобряване възможностите за прием, гарантиране на съответствието на процедурите по предоставяне на убежище със стандартите на Съюза, интегриране на мигрантите и за повишаване на ефективността на програмите за завръщане. Финансирането по  Фонда за вътрешна сигурност пък допълва националните усилия за подобряване управлението и наблюдението на границите, по-специално чрез използването на съвременни технологии.

22 национални програми вече са били одобрени през март и още 13 програми ще бъдат одобрени по-късно тази година. От думите на Наташа Берто стана ясно, че след молба на Франция, ЕК вече е отпуснала спешно 3.7 млн. евро, за справяне със ситуацията в Кале, където хиляди мигранти, се опитват да се прехвърлят във Великобритания през тунела под Ламанша.

Повече подробности може да чуете от репортажа на Лилия Герчева.