Еврорадиоигри: Коя схема по Оперативна програма „Човешки ресурси” подкрепя малки и средни фирми без съфинансиране и създава работни места за безработни

В подкрепа на заетостта и бизнеса стартира схемата „Ново работно място” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Процедурата „Ново работно място 2015” е една от първите за подбор на проекти по програмата в рамките на 2014-2020 година.

Основната й насоченост е към създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни на пазара на труда лица, които са и нейните целеви групи.

Ирина Симеонска, държавен експерт в управляващия орган на ОП „Човешки ресурси” очертава основните дейности, които ще подкрепи процедура „Ново работно място”, изискванията, размера на отпусканите средства и сроковете за кандидатстване.