Обзор на водещите теми за ЕС през декември

И през последния месец на годината мигрантската криза е във фокуса на  институциите. Европейската комисия представи пред Европарламентa предложение за създаване на обща Европейска гранична и брегова охрана, за да се осигури силно и споделено управление на външните граници. С цел допълнително повишаване на сигурността Комисията предлага да се въведат систематични проверки в съответните бази данни на всички лица, които влизат или излизат от Шенгенското пространство.Първият зам.-председател на ЕК Франс Тимерманс отбеляза, че тази година броят на незаконното проникналите в ЕС достигна 1.5 млн., почти двоен на този от последните пет години. Това ясно показва, че не успяваме да управляваме и опазваме нашите външни граници, каза Тимерманс.

Еврокомисарят по въпросите на миграцията Димитрис Аврамопулос посочи, че се предвижда се създаване на център за наблюдение и анализ на риска, включително и на съответните вътрешни заплахи за сигурността.

На срещата си в края на тази седмицадържавните и правителствени ръководители си поставиха срок от 6 месеца да се разберат по условията за изграждането на новата агенция. За същия период вътрешните министри от Съюза трябва да гласуват промени в шенгенските правила за задължителни паспортни проверки на европейските граждани на КПП-тата по външните граници и доброволна схема за прием на бежанци - директно от лагерите в Турция.

Преди официалното заседание на Европейския съвет, премиерът на България Бойко Борисов обяви, че е получил подкрепата на всички осем правителствени лидери от дясното политическо семейство на Европейската народна партия за приемането на България в Шенген. Това е станало на редовната среща на премиерите от Европейската народна партия преди официалното заседание на съвета.

Силно, силно, силно подкрепям България за Шенген, заяви председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер, който прекъсна за момент брифинга на Бойко Борисов, за да изрази подкрепата си. Шенгенското членство обаче трябва да се гласува с пълно единодушие от правителствата, така че освен 8-те гласа на десницата, България ще се нуждае и от подкрепата на останалите лидери на Шенгенските държави.

И още от решенията, взети през месеца: Европейската комисия прие нова стратегия за Европа за въздухоплаването - инициатива с ключово значение за подсилване на икономиката на Европа, укрепване на промишления ѝ капацитет и допринасяне за лидерската ѝ позиция на световната сцена - три от основните приоритети на председателя Юнкер, върху които е съсредоточен документът. Комисарят на ЕС по транспорта Виолета Булц заяви, че стратегия съдържа амбициозен план за действие за запазване на челните позиции на този сектор.

И още от важните събития на месеца - Париж бе домакин на 21-ата сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на Срещата на страните по Протокола от Киото. На 12 декември страните постигнаха ново глобално споразумение в областта на изменението на климата. Споразумението съдържа план за действие за ограничаване на глобалното затопляне далеч под 2°C в сравнение с прединдустриалните стойности и да полагат усилия за ограничаването до 1,5°C. ЕС и други развити държави ще продължат да предоставят финансиране в областта на климата за подпомагане на развиващите се страни, за да могат те да намаляват емисиите си и да изграждат устойчивост спрямо последиците от изменението на климата.