ЕК предложи официално реформата на правилата за получаване на убежище в ЕС

Европейската комисия  предложи  официално реформата на правилата за получаване на убежище в ЕС. Те предвиждат ако някоя от страните с външна европейска граница внезапно бъде залята от необичайно много мигранти, автоматично ще се задейства система за разпределение на бежанците между останалите държави по квоти, гласи законопроектът. Всяка държава ще има фиксиран праг за прием на хора въз основа на големината и икономическия си стандарт. Ако прагът от молби за убежище надвиши 150%, съответната страна ще започва да препраща кандидатите в останалите, докато броят на молбите отново спадне. Ако някое от правителствата не желае солидарно да изпълни квотата си, то трябва да плати по 250 хил. евро на отказан бежанец. Външните министри на страните от Централна и Източна Европа  веднага реагираха остро на предложението на ЕК и го определиха като изнудване.

Има ли шанс това предложение  в този вид да бъде одобрено  от  ЕП  и от  страните членки  коментира Любомир Кючуков, председател на Института за икономика и международни отношения.


Още европейски новини:

www.euranetplus-inside.eu