Кампанията за трансгранично здравно обслужване "Правата на пациентите са без граници" се провежда в 14 страни в ЕС


В 14 страни от ЕС от началото на юни започва  комуникационна кампания за трансгранично здравно обслужване - под мотото - "Правата на пациентите са без граници".С кампанията се отбелязва и 10 - та годишнина на Деня на правата на пациентите в Европа. Пациентски организации „Заедно с теб“ ще представляват България в качеството на Национален център за контакт в еврокампанията, обясни Пенка Георгиева, председател на гражданските сдружения. Кампанията „Правата на пациентите са без граници“ бе официално представена в началото на  май 2016 г. в Европейския парламент в Брюксел.

Изпълнението на Директивата за трансгранично здравно обслужване ще зависи до голяма степен от познанията на пациентите за техните права в рамките на ЕС, смята и Лили Петрова, партньор на пациентските организации "Заедно ст еб" в кампанията и изпълнителен секретар на Националното сдружение на бакалавър - фармацевтите в България.Докладът за състоянието на Директивата за трансгранично здравно обслужване показва, че информираността на европейските граждани относно правото им да избират здравно обслужване в друга държава от ЕС остава ниско.Кампанията за здравните права на европейските граждани е особено важна, за да могат хората да имат избор къде да се лекуват, посочи още Лили Петрова.

Кампанията ще се състои от поредица инициативи от юни до декември 2016 г., когато първата оценка, направена от гражданската гледна точка за действието на директивата 3 години след нейното въвеждане ще бъде официално представена на Комисията на ЕС и Европейския парламент.


Още европейски новини:

www.euranetplus-inside.eu