Противоречиви мнения за стрес тестовете на европейските банки


Банки от Италия, Ирландия, Испания и Австрия са се представили най-лошо, сочат данните от стрес тестовете на европейските банки. Те са  различни в различните региони и банки. 

И докато Европейския банков орган  и Европейската централна банка консенсусно показаха задоволството си от резултатите, редица банкери изказаха противоречиви мнения. При предишния стрес тест през 2014 г. от 123 проверени банки се провалиха общо 24, като на тях им липсваха 24,6 млрд. евро.

Сигурни ли са европейските банки, ще издържат ли  в критична ситуация, и разбира се, какви са очакванията от стрес тестовете на банките  у нас - тези въпроси коментира Любомир Дацов, финансист и член на Фискалния съвет. 

Още европейски новини:

www.euranetplus-inside.eu