Евродепутатът Андрей Ковачев: Защитата на сигурността е сред основните приоритети на ЕС през 2017 г.

„Съюз, който постига по-бързи и по-добри резултати“, около този основен приоритет се обединиха председателите на трите европейски институции, които подписаха още в началото на декември, съвместна декларация за законодателните приоритети на ЕС през 2017 година.

Сред тях са: изграждането на свързан цифров единен пазар, нов тласък за работни места, растеж и инвестиции, засилване на социалното измерение на Европейския съюз, по-добра защита на сигурността на гражданите, реформиране и развиване на европейската политика по отношение на миграцията, в дух на отговорност и солидарност.

„Основното е разбира се, доверието на европейските граждани в институциите и особено, свързаното с тяхната социална и физическа сигурност“- така евродепутатът Андрей Ковачев, коментира част от приоритетите на ЕС и България през новата 2017 г . Според него, „приоритетите на ЕС за 2017 година ще бъдат приоритети и за България, в качеството й страна, която се готви за предстоящото на председателство на Европейския съвет през 2018 година“.

„Двата основни приоритета на ЕС в момента са мерките за преодоляване на миграционната криза и първопричините за нея, като укрепване на граничния контрол, осигуряване на храна, здравни грижи и образование на бежанците, блокирани в Гърция и България, и подкрепа за държавите на транзитно преминаване и държавите на произход. Другият основен приоритет е подпомагането на икономиката на ЕС с цел повишаване на конкурентоспособността и създаване на нови работни места“ - коментира още евродепутатът Андрей Ковачев.

Новини от Европейския съюз.

"Евранет плюс" на Радио Благоевград можете да чуете в звуковия файл.


Подкасти от БНР