Европа преди новините: Андрей Ковачев с коментар за заключенията от доклада на Европейската комисия за механизма за сътрудничество и проверка относно България

Европейската комисия публикува неотдавна най-новия си доклад относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. След  десетгодишно функциониране на механизма Еврокомисията прави преглед на стъпките, предприети от България във връзка със съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност, както и на постиженията, предизвикателствата и мерките, които трябва да бъдат взети от страна на държавата. Докладът от 2017 година показва, че България е постигнала значителен напредък в изпълнението на стратегията за реформа на съдебната система, но националната стратегия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение. На този етап Европейската комисия все още не смята, че показателите са изпълнени от България в задоволителна степен.

Евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев коментира заключенията по Доклада на Европейската комисия, както и новите предизвикателства пред, които са изправени държавите от Европейския съюз.