Кампания за защита на културното и езиково многообразие на ЕС

Снимка: Радио Видин
Богатството на езиците в Европейския съюз е един от основополагащите принципи на европейския проект и символ на стремежите на общността да остане сплотена и хармонична.

В контекста на това продължава кампания за защита на културното и езиково многообразие на ЕС. Тя е в подкрепа на инициативата Minority Safepack, която цели да подобри защитата на правата на гражданите на ЕС, принадлежащи към различни етнически и езикови малцинства.

"Целта е да се съберат един милион подписа от цяла Европа. След като бъдат събрани, ще бъде внесена петиция до Европейската комисия, която, от своя страна, да стартира съответната законодателна процедура"
, обясни евродепутатът Илхан Кючюк.

Кампанията е много важна, защото върху нея е изграден фундаментът на Европейския съюз, категоричен е Кючюк. В подписката могат да участват всички граждани на Европейския съюз. Българските граждани могат да попълнят бланка, за да участват в петицията.

"Тук не говорим само за насърчаването да се говори на езика, към който принадлежат съответните малцинства, но и да се
създадат програми за финансиране на малки езикови общности и създаване на център за езиково многообразие, свобода на  приемане на аудио-визуално съдържание. Това е ангажимент на европейските институции. В рамките на ЕС има около 50 милиона граждани, които принадлежат към дадено етническо или езиково малцинство - те правят Европа по-богата. И наш ангажимент е да ги съхраним и насърчим"
, допълни Илхан Кючюк.