Интернет платформа в подкрепа на обезлюдените български села

Обезлюдяването на българските села или по-малките градчета е факт, който не бива да се приема като констатация, а да се търсят начини той да бъде променен. И един от вариантите за това е предложената от евродепутата Андрей Новаков интернет платформа за подпомагане на малките и обезлюдени населени места в България, като това е свързано с кохезионната политика на Европейския съюз след 2020 г. Според Андрей Новаков много хора не знаят какви възможности предлага страната ни, но ако това се промени, интересът към нашите села ще е налице. Има и начини, по които Европейският съюз може да отпуска средства точно за такъв тип населени места. Но местните хора и кметовете на отдалечените села наясно ли са какво трябва да предприемат? Отговорът от разговора на Людмила Борисова с Андрей Новаков.