Повече средства за Европейския корпус за солидарност

Европейският корпус за солидарност вече разполага със собствено финансиране, без да се засягат средствата за други младежки програми, съобщи евродепутатът Момчил Неков. „До 2020 година сме осигурили 375 млн. евро, като настояваме за новия програмен период сумата да е 1,026 млрд. евро“, допълни той. От началото на инициативата, която стартира пилотно през 2016 г., има над 70 000 души, които са се регистрирали, от България те са едва 870. Момчил Неков обясни този факт с липсата на закон у нас, който да регламентира доброволчеството. Чрез Европейския корпус за солидарност младите хора на възраст от 18 до 30 години могат да участват в широк набор от дейности, свързани с образование, здравеопазване, защита на околната среда, предотвратяване на бедствия, доставяне на хранителни и нехранителни средства, прием и интеграция на мигранти и хора, търсещи убежище. Европейският корпус за солидарност е в две направления – доброволческо и професионално, като 90% от средствата са за доброволческата дейност и 10% – за професионалната. Кандидатстването става чрез младежкия информационен портал. „От доброволческия труд има и икономически ползи. Чрез него се създава около 3% от БВП на ЕС, а всяко евро, инвестирано в развитие на доброволчеството, връща 5 евро в националните бюджети“, уточни евродепутатът Момчил Неков.