И още за автомобилния транспорт в Европа – поредни разговори за законодателните промени

„Европа се нуждае от ясни правила в сектора на автомобилния транспорт, а запазването на статуквото е невъзможно“, бе категоричното мнение на европейският комисар по въпросите на транспорта Виолета Булц по време на заседанието на комисията и на четирима министри на транспорта от Източна Европа – от България, Румъния, Унгария и Словакия. Според г-жа Булц целта е действителна равнопоставеност – с други думи, всички превозвачи от всички държави да действат при еднакви условия.
Ако не бъде намерено подходящо решение, ще бъдем изправени пред множество некоординирани национални изисквания, бе допълнено по въпроса от някои евродепутати. Това би довело до разпокъсване на вътрешния пазар, несигурност, по-високи разходи и понижаване на конкурентоспособността на ЕС. Ето защо някои от тях бързат да ги приемат преди провеждането на евроизборите в края на май.
„Според някои български евродепутати не е много добре да се бърза толкова – проблемът на превозвачите и законодателните промени в този сектор могат да се оставят на бъдещия парламент и да се изработят по-прецизно.“ – коментира Андрей Новаков от ЕНП - ГЕРБ.