Свободата на медиите в риск: докладът на Съвета на Европа пред Европарламента

Снимка: архив, Съвет на Европа


Свободата на печата е по-крехка от всякога. В цяла Европа журналистите са заплашвани и атакувани. Убийствата на журналисти остават ненаказани. Свободата на медиите, крайъгълен камък на демокрацията, е под заплаха. Изводите са от годишен доклад, изготвен от представители на 12 партньорски организации към Платформата на Съвета на Европа за насърчаване защитата на журналистиката и безопасността на журналистите, който през февруари беше представен в Европарламента в Страсбург.

В него се описват ключовите развития в областта на свободата на печата след обобщаване на постъпилите сигнали до платформата.

Част от международната платформа за защита свободата на изразяване към Съвета на Европа е и Асоциацията на европейските журналисти в България, която подава сигнали за нападения и натиск върху журналисти от април 2015 г.

Докладът представя тревожна картина: безнаказаност, отслабени институции и липса на отчетност в държавите-членки на Съвета на Европа - включително и в рамките на Европейския съюз.

В него се съобщава за 140 сериозни случая на нарушаване на свободата на медиите през 2018 година в 32 държави, голяма част от които са в противоречие с Европейската конвенция за правата на човека. Сред споменатите в доклада случаи са убийството на българската водеща Виктория Маринова и на словашкия журналист Ян Куцияк. Само за 69 от случаите е получено съдействието на властите.

Двойно повече са регистрираните заплахи към журналисти, включително и смъртни, в сравнение с 2015 година, става ясно още от документа.

Според словенския евродепутат д-р Игор Шолтес от групата на "Зелените" в ЕП докладът дава представа за това колко обезпокоителна е ситуацията в Европа:

"Броят на атаките спрямо журналисти расте, те са обекти на смъртни заплахи, а извършителите остават ненаказани с години. В името на сигурността се правят промени в националните законодателства, които застрашават свободата на медиите. Европейският парламент също стои зад решения, които не винаги дават най-добрата защита на информацията. Докладът обхваща 47 държави-членки на Света на Европа, но дори в държави от Евросъюза, считани досега за сигурни по отношение на свободата на медиите, се отчита насилие срещу журналисти."

Игор Шолтес от "Зелените" в ЕП призова за спешни действия на Европейския парламент за гарантиране свободата на изразяване:

"След като се запознах с доклада, смятам, че отговорност на Европарламента е да започне да обръща повече внимание на тази проблем. Трябва да се върнем към базисните принципи на свободата на словото и защита живота на журналистите. Стои въпросът как да накараме страните-еврочленки да намерят баланс между националната сигурност и свободата на изразяване и какви да бъдат действията ни спрямо държави , включително тези, които не са в Евросъюза, които трайно застрашават медийната свобода. Трябва да бъде намерено решение и на казуса с езика на омразата, без да бъде засягана свободата на словото. Свободата на медиите е основополагаща ценност, заложени в член 11 от Хартата на основните права на Европейския съюз и в член 10 от Европейската конвенция за правата на човека, и се страхувам, че сме прекалено пасивни в защитата й."

Свободата на изразяване в Европа е под заплаха - това предупреди пред евродепутатите в Страсбург и Скот Грифен, директор на Международния институт за пресата:

"От съществено значение беше, че бъде изработен документ, който да осветли тенденциите в региона. Ако посетите страницата на платформата, ще видите много информации за отделни притеснителни казуси, но не и каква история разказват, ако бъдат сглобени парче по парче. Идеята на доклада е именно тези случаи да бъдат интерпретирани заедно и така да бъдат разчетени набиращите скорост процеси, засягащи свободата на медиите. Мисля, че успяхме. Това, което видяхме обаче, е много притеснително. Свободата на словото в Европа е в риск повече от всякога след Студената война. Докато вършат работата си да информират обществото по значими теми, журналистите се сблъскват с враждебност и насилие. Това ни показва, че много от фундаменталните права, приети за даденост през последните години, са поставени под въпрос от действията на много страни-членки. Нещо , което беше немислимо, убийството на журналист в Европейския съюз, сега е факт, а случаите са се удвоили след убийството в Малта през 2017 и миналата година в Словакия."

Само от началото на 2019 година 18 са подадените сигнали за заплахи към журналисти на платформата , те идват от 12 държави-членки на Съвета на Европа.

 https://www.coe.int/en/web/media-freedom/