Европейска агенция ще защитава трудовите права в общността


До 2023 година се очаква да започне работа нова европейска агенция, която ще подпомага държавите-членки и Европейската комисия при прилагането на трудовото законодателство в съюза, мобилността на работниците и социалната сигурност. Създаването на новата структура е част от предприетите досега от Европейския съюз мерки за подобряване на правата на работниците.  Новите форми на заетост,  част от които е и вече все по-популярната трудова мобилност дадоха повод за промени, гарантиращи еднакви права на работещите, обясни евродепутатът Агнес Йонгерус:

Ако двама колеги работят в една и съща компания, то те трябва да бъдат третирани по един и същи начин, без разлика в трудовите им права.

Според евродепутата Елизабет Мори Шартие услех е и постигането на консенсус по въпроса за заплащането на командированите работници:

Преразглеждането на концепцията за доходите беше важно, защото то обхваща не само минималната работна заплата, но и добавката към нея и се отнася до еднаквото третиране на работниците на едно и също работно място.

Освен за адекватно заплащане, за нормално работно време. за безопасни и добри условия на труд и повече права в полза на работниците, Европейският съюз не спира с развитието и на приоритета си  - осигуряване на равни възможности за работа и заплащане на мъжете и жените, обяснява депутатът Ернест Ъртасун:

Трябва да погледнем сериозно на въпроса за равенството между половете и освен социални права да работим и за  формирането на задължителни правила срещу насилието, основано на пола. 

Предизвикателство остава и младежката безработица в Съюза. Един от начините за справяне с нея са възможностите, давани от Европейския социален фонд - плюс, като се предвижда увеличаване на финансирането му за периода 2021-2027 година с акцент  младежката заетост и децата.

По този начин ще се прегрупират средстватаза най-слабо заможнитеи за инициативата „Гаранция за младежта и заетост. Това ще улесни работата с всички европейски програми в тази посока, казва евродепутатът Вероника Лопес Фонтание.

"Гаранция за младежта" е инициатива, даваща възможност за младежка заетост чрез продължаване на образоването или различни стажове. В помощ на младите и заетостта им е и Европейският корпус за солидарност, даващ възможност за добороволна работа по проекти или за каузи в полза на обществото, обяснява депутатът Хелга Трюпел:

Мисля, че всички знаем, че младите хора са готови да допринесат за европейския проект. Разбира се, за да изградим своето бъдеще, за да бъдем в контакт с други хора и да направим обществото малко по-добро.