Проект URBiNAT - интеграция на градски райони чрез природосъобразни решения

Снимка: Facebook/URBiNAT
Над 80 чуждестранни и български експерти са участвали в международна работна среща, част от проект „Регенерация и интеграция на градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“ - URBiNAT. 

По време на представянето на целите, идейните предложения и приоритетите на водещия град София, главният архитект на столицата арх. Здравко Здравков разказа за идеята за изграждане на „Зелен здравословен коридор“ в район "Надежда".

По време на официалното посещение гостите посетиха ключови градски пространства, както и работни групи с участието на граждани и общински експерти във връзка с бъдещи проекти, част от концепцията URBiNAT.

Проект URBiNAT е насочен към обновяване и интеграция на градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения в четири области: енергия, вода, зеленина/природа и храна/природа. Основната цел е да се подобри градската среда чрез проектиране и реализиране на „Зелен здравословен коридор“ - базирана на природата иновативна структура.

Проектът се финансира по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, като освен София, проектният консорциум включва още два водещи града: Порто (Португалия) и Нант (Франция) и градовете последователи - Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения). 
Координатор на проекта е Центърa за социални изследвания към Университет Коимбра, Португалия.

Още - чуйте в звуковия файл.

Подкасти от БНР