Битката за европейската идея е ежедневна

Европейският съюз ни е нужен, избирателите дадоха ясен сигнал, че „искат Европа“. Сега предстои упорита и ежедневна работа за европейското обединение и добруването на европейците. Така коментира евризборите проф. Ингрид Шикова, експерт в областта на политиките на Европейския съюз и един от създателите на специалност "Европеистика" в СУ "Св. Климент Охридски". Според нея в новия фрагментиран Европарламент решенията ще се вземат след много дискусии и представянето на различни аргументи. Споровете ще са за начините, по които да се изпълняват общите политики. Като пример за предизвикателство проф. Шикова даде борбата с климатичните промени:

Всички са съгласни, че трябва да има борба с климатичните промени. Разликата е обаче в средствата, с които тя трябва да се води. Примерно, един от кандидатите казва: „Да наложим данък върху керосина“. Друг казва: „Билетите за самолета ще станат по – скъпи“. Трябва да се намери това, което едновременно опазва климата и е приемливо за гражданите, за индустрията. Ще има много дискусии. Предстои например приемане на дългосрочния бюджет на Европейския съюз. Там също ще има спорове. Но, в края на краищата това е Европейският съюз – да има диалог, да има дискусия и да се вземе най – подходящото решение. Разбира се, ще се търсят много компромиси.

Избягването на различните скорости в Европейския съюз на този етап е почти невъзможно, тъй като той е твърде разнороден. По – важно сега е всички 28 държави в общността да се движим в една и съща посока, коментира проф. Шикова:

Да имаме крайна цел и всички да вървим към тази крайна цел. Така може да бъде постепенно изграден истинският Европейски съюз.

Просперитетът на България е в наши, български ръце. Европа е само средството, подчерта експертът по европейски политики:

Средствата, които получаваме от Европейския съюз, и възможностите да участваме в различни програми и политики – те са средство. Но дали нашата държава ще бъде благоденстваща, модерна, зависи от нас. От кого зависи да има електронно правителство? От Европейския съюз или от България? Аз мисля, че това си зависи от нас. Както го прави Естония, можем да го правим и ние. И ако се вземем в ръце, България може да не е най – бедната държава.

С тези избори Европейският съюз преоткри своята мисия, смята проф. Шикова:

Ако след Втората световна война мисията на Европейската общност е била помирение и след това мир, в днешния свят, който е доста по – различен, Европейският съюз преоткри своята мисия като „Европа, която защитава“. В този нов свят, където имаме САЩ на Тръмп, от другата страна Русия, Китай, ние имаме нужда от Обединена Европа. Не можем без нея, тя е необходимост вече.