Европейският съюз с повече инвестиции в наука и образование


"Ситуацията в сферата на образованието се влошава. Европа изостава с инвестициите в сектора", казва еврокомисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич, част от „Комисията Юнкер“, чийто мандат изтича. Според едно от последните проучвания на Евробарометър повече от половината млади хора в Европа смятат, че по-доброто образование и повишаването на квалификацията, би трябвало да са сред приоритетите за Европейския съюз през следващите 10 години. Това е мнението и на Тибор Наврачич, защото: "Има обезпокояващи тенденции в редица държави членки. Някои от статистическите данни в областта на образованието се влошават. Докато други региони заделят над 5-6 процента от брутния си вътрешен продукт за образование, за съжаление Европа изостава с нейните 4 - 4,5 на сто инвестиции. Така че, трябва да направим повече".
Това ще бъде едно от предизвикателствата за новия еврокомисар за иновациите и младежта Мария Габриел. Необходими са и повече средства за образователни програми в Европейския съюз. Не случайно за 2020 година Брюксел планира бюджет от над 3 милиарда евро за програмата  „Еразъм+“. Средствата са с 12 процента повече, спрямо настоящата година, което ще даде възможност на повече млади хора за обучение и професионален опит в чужбина. Очаква се през следващия програмен период бюджетът на „Еразъм +“ да бъде удвоен и да достигне 30 милиарда евро до 2027 година. Плановете на българския еврокомисар Мария Габриел е новите технологии да бъдат част от образованието, за да го направят по-забавно за учениците: "В рамките на новата програма "Еразъм" специално внимание ще обърнем на учителите, и за тях мобилност, и за тях възможност да бъдат с класовете, докато осъществяват такъв тип нов опит. За първи път искаме да създадем европейска учителска академия, където учителите да разработват модули с новите технологии, които да бъдат внедрени в училище".
Европа трябва да се бори и с друг проблем - с изтичането на квалифицирани кадри, особено в държавите от Югоизточна Европа: "Имаме нужда от други инструменти за решаването на този въпрос. Например, Европейският социален фонд или регионални фондове, за да направим някои обезлюдени рeгиони в Европа по-привлекателни и да върнем обратно в тях млади квалифицирани хора".   
Според Мария Габриел трябва да се работи и за по-добрата интернет свързаност, което ще помогне за развитието на регионите: "Ако днес 76% от домакинствата в градските райони имат добра свързаност, този процент пада под 40% в селските райони. Под 10% от училищата в селските райони имат високоскоростна връзка".
Габриел поставя акцент и върху подобряването на цифровите умения, защото само след година 90 процента от работните места в Европа ще изискват основни цифрови умения. В момента такива умения имат само половината европейци.