Защитници на животните отново призовават за приемане на позитивен списък за екзотичните животински видове


Търговията с екзотични домашни любимци процъфтява и до голяма степен е неконтролирана, констатирани са различни условия между държавите от Европейския съюз кой вид е забранен и кой - разрешен.
Спасяването на нелегално транспортирани и изтъргувани екзотични животни от частни домове или от места за забавления става все по-трудно заради разрастването на тези нелегални дейности, носещи огромни печалби. Освен това, на пресичането им, както и на хората, спасяващи животни от нетипични за тях условия, пречат неясни или неравномерно прилагани законодателства в целия Европейски съюз, остарели регламенти, които не са в крак с динамичния характер на спасяването на дивата природа и, разбира се, недостиг на средства. 
На заседание на интерпарламентарната група за благосъстояние и хуманно отношение към животните в Европейския парламент, президентът и изпълнителен директор на неправителствената организация "Застъпничество и защита на животните" Давид Ван Генеп за пореден път настоя за незабавно уреждане на по-добра регулация и приемане на позитивен списък за търговията и транспорта на екзотични животни. Животните, които не са в този списък, автоматично няма да се допускат или пък ще се допускат само при много специфични условия, като изключение, да пребивават в Общността или да се търгува с тях. Положителният списък е обявен от Европейския съд като правно валидно средство за регулиране на търговията с екзотични домашни любимци, стига да се извършва според обективни, недискриминационни критерии. Това подчерта Давид Ван Генеп и добави
Мислим, че позитивният списък за диви животни е за предпочитане пред забранителния, защото забранителният изисква непрекъснато обновяване. Искаме да насочим общественото внимание към притежателите на екзотични животни, които нячат никакъв опит в отглеждането им. Ако накратко разгледаме преимуществото на позитивния списък пред забранителния то е облекчаването на служителите в контролните институции. Митничарите и органите на реда не са длъжни и не е възможно да познават всяко едно описаните животни в света. Позитивният списък включва само животните, които могат да се притежават в домашни условия или зоопаркове, например. С него се облекчава  административната и юридическата тежест. 
Да се спасяват и възстановяват екзотични животни в плен е скъпо струваща дейност. Превенцията, която дава позитивният списък, е част от решението на казуса. 
Болшинството от екзотичните животни, които спасяваме, идват от частни домове. Нашата гледна точка е, че частните притежатели на екзотични животни са основната част от проблема. Другите две направления, в които трябва да се фокусираме, са използването на тези животни за развлекателни програми и бързо раразстващата се нелегална търговия с тях, най-вече с канали от Южна Африка.
Защо позитивният списък не е веча факт? Може би защото благосъстоянието на животните никога не е било истински значима тема за администрацията в Брюксел. мисля, че правилният път да продължим напред е да поставим темата в другите предвидени за постигане цели Европейските лидери пренебрегват всички цели, свързани с постигане на благосъстояние и хуманно отношение към животните, както и проблемите, свързани с опазване на общественото здраве, обществената сигурност, биоразнообразието и опазването на природата. Надявам се, че ще успеем да доведем до успешен край решаването на всички тези проблеми, вместо да се опитваме да ги решаваме на парче.
Досега три държави-членки на ЕС, Белгия, Холандия и Люксембург, официално въведоха позитивни списъци, а много други са на различни етапи от законодателния процес към тази крайна цел. 
Очаква се през 2020 година да се появи окончателната оценка на Плана за действие на Европейския съюз срещу трафика на диви животни. 
Независимо дали е самостоятелен законодателен акт или като част от интегрирана рамка на ЕС, такъв списък би помогнал за увеличаване на прозрачността и информирането на потребителите Най-малко 94 евродепутати вече са се ангажирали да подкрепят неговото приемане, беше съобщено по-рано тази година. 
Както е посочено в Стратегията на ЕС за хуманно отношение към животните, „третирането на животните е свързано с етиката и е част от набора от ценности на Съюза.“