Устойчива Европа – устойчиво бъдеще

С това мото Финландия започна председателството на Съвета на Европейския съюз на 1 юли и въпреки правителствената криза, в която се намира, успешно се справя с поставените задачи.
Говори нейно превъзходителство Пяйви Блиника – посланик на Финландия у нас:
Няма толкова законодателна работа. Мисля, че не можем да съставим дълъг списък на всички закони, одобрени по време на финландското председателство на Съвета. Това е повече председателство, което е концентрирано върху напредване по определени теми.
Но в същото време успяхме да започнем да прилагаме новата стратегическа дневен ред, която е 5-годишната програма за ЕС и която в голяма степен е описана в приоритетите на финландското председателство.
Разбира се, много са еднаквите теми, дискусиите по тях са започнали и вече има някои препоръки.
Припомням: На 20 юни 2019 г. Европейският съвет прие програма за ЕС за следващите пет години. Тя се казва „Нова стратегическа програма за периода 2019-2024 г.“ и определя приоритетните области, които ще ръководят работата на Европейския съвет и ще предоставят насоки за работните програми на други институции на ЕС.
Стратегическата програма се фокусира върху следните приоритети:
- защита на гражданите и свободите;
- развиване на силна и жизнена икономическа база;
- изграждане на неутрална за климата, зелена, справедлива и социална Европа;
- насърчаване на европейските интереси и ценности на глобалната сцена.
А ето кои са приоритетите на Финландското председателство. Имаме 4 главни приоритета:
- укрепване на общите ценности и върховенството на закона;
- да направим ЕС по-конкурентоспособен и социално приобщаващ, социалното приобщаване е много важно за Финландия;
- искаме да укрепим позицията на ЕС като световен лидер в климатичните действия;
- и да направим всеобхватна защитата на сигурността на гражданите.
Осъществихме някои устойчиви решения за президентството – повечето от срещите бяха базирани в Брюксел, макар че имахме и имаме срещи във Финландия, но не толкова много, а по–голямата голяма част от тях проведохме като видеоконференции.
Опитахме се да направим всички присъствени срещи без да използваме пластмасови материали за еднократна употреба и в полза на биоразградими и дигитални решения.
Също така се отказахме да даваме подаръци, както обикновено се прави, и компенсирахме въглеродните емисии, причинени от полетите на участниците в срещите.
Спестихме половин милион евро, които щяха да бъдат похарчени за подаръци, така че всеки участваше в тази цел за устойчивост.
По отношение на приоритета за общите ценности и върховенството на закона имахме много дискусии за това как да бъде Укрепено въхровенството на закона, които бяха развити в годишния доклад на Комисията включващ всички държави – членки на ЕС. Има идея, че той може да бъде основата за годишния диалог за върховенството на закона в Съвета на ЕС.
Има също и предложение за партньорски проверки, където държавите могат да решават заедно проблемни въпроси и разбира се много важен инструмент е свързването на многогодишната финансова рамка с Върховенството на закона.
Тези предложения са обсъждани и ще видим как ще се развият. Има и изслушвания по процедурата Член 7 от Договора за Европейския съюз.
По отношение по-конкурентоспособен и социално приобщаващ европейски съюз. В момента сме в положение, в което икономиката не расте, всъщност тя намалява по целия свят. Президентството представи доклад по темата през септември.
Според него наистина трябва да има по-интегриран и отворен единен пазар и отворен пазар и подобряване на бизнес средата. Ние следва да подкрепяме икономически растеж, който е екологичен, но също и социално устойчив.
Укрепването на Банковия съюз в ЕС беше обсъждан, има доклад за напредъка по този въпрос.
По отношение на климатичните промени – много обезпокоителни доклади се появиха в последните дни . Световната метереологична предупреждава, че газовите емисии се увеличават много по драстично отколкото сме смятали, а Програмата на ООН за околната среда докладва, че глобалните емисиите са се увеличили през последното десетилетие, много обезпокоителни цифри са ни предоставени.
Според годишния доклад на Програмата на ООН за емисиите трябва да се намалят глобалните емисии със 7,6 процента всяка година за следващото десетилетие, за да постигане на целта от Париж за намаляване на температурите с 1,5°C.
Тече подготовка за срещата на Европейския съвет през втората седмица на декември, ЕС иска да бъде лидер в борбата с климатичните промени.
Трябва да подготвим дългосрочна стратегия за постигане на климатично неутрален ЕС до 2050 година и да представим тази стратегия на Обединените нации следващата година.
И по отношение приоритета защита на сигурността на гражданите.
Този въпрос е много важен за Финландия и се опитахме да работим усилено, за да довършим работата по този приоритет, която започна още преди председателството ни.
Сътрудничеството на ЕС в областта на обраната и сигурността е нещо, за което Финландия допринесе много.
И разбира се тук голям приоритет е сътрудничеството на ЕС с НАТО, което трябва да се подчертае. Те се допълват а не се конкурират.
По въпроса с разширяването на ЕС новата Европейска комисия ще играе важна роля. Не можахме да постигнем съгласие за започване на преговори със Северна Македония и с Албания. Този въпрос ще се постави и през следващата година, надяваме се, че може да се постигне напредък.