Климатично неутрална Европа до 2050 г., възможно ли е?

Европа поема по нов „зелен курс“, който бе обявен преди дни от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Идеята е да се предприемат всички необходими стъпки за справяне в борбата срещу изменението на климата, както и за подобряване на екологичната среда в областта на транспорта, енергетиката, замърсяването, селското стопанство, биологичното разнообразие и кръговата икономика. Все неща, за които от години говори неправителственият сектор, настоявайки за промени, а като че ли политиците не чуваха спешната необходимост от мерки. Сега с този нов „зелен курс“ се поставя началото на дълъг и труден процес за справяне с климатичните последици, на които всекидневно ставаме свидетели.
Като в основата му са залегнали три ключови момента:
• климатичен закон, който предвижда задължително обвързване на страните от ЕС за намаляване на въглеродните емисии до 2050 г.;
• инвестиционна схема, която да обезпечи намаляването на емисиите без сериозни последици в икономически и енергиен план за страните членки на съюза;
• осигуряването на справедлив преход за регионите и държавните енергийни системи, които неизбежно ще бъдат засегнати при налагането на пакета от политики.
Дали целта 2050 е достижима и постижима и какво трябва да се случи преди това, за да постигне Европа климатична неутралност, ще ни каже Радан Кънев, евродепутат и заместник в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.