Дигиталното бъдеще на ЕС

Мария Габриел за приемствеността между предишния и настоящия ресор в Еврокомисията, като например дигиталните информационни хъбове; за инвестицията в младите и тяхното оставане или завръщане като един от акцентите в новия програмен период; за програмите Дигитална Европа и Хоризонт Европа, както и за комбинирането на различните финансови инструменти при реализацията на дадена иновация.