Общата селскостопанска политика е една от най-важните за Европейския съюз

Общата селскостопанска политика е една от най-важните политики на Европейския съюз . Това се дължи на високия й дял в бюджета на Общността - почти 50%, а също така и на обширната територия и големия брой хора, които са пряко засегнати от нея.

Значението й се определя и от факта, че тя е пряко свързана с Общия пазар и Европейския валутен съюз, които представляват два ключови елемента от постигането на европейската интеграция.

Основните й цели са: осигуряване на приемлив стандарт на живот на фермерите; на качествени храни за потребителите, които да са на разумни цени; запазване на европейското наследство в селските райони; и опазване на околната среда.

Основните  инструменти на политиката са: директни плащания и пазарна подкрепа на земеделските производители, така наречения (1-ви стълб на ОСП);политиката на развитие на селските райони, което е 2-рия стълб.

Политиката на развитие на селските райони се финансира със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, допълнени от бюджетите на държавите-членки.

След 2020 г. директните плащания следва да осигурят подкрепа и стабилизиране на селскостопанските доходи; равнопоставеност на единния пазар на ЕС; компенсация за прилагането на високи производствени стандарти и екологични изисквания на ЕС и подпомагане на уязвими сектори.

След 2020 г. програмата трябва да запази своя характер на обща политика на ЕС, включително в нейното финансово измерение.

За да се чува в Брюксел гласа на България работи Атидже Алиева - Вели, която е член на Европейската Комисията по Земеделие и развитие на селските райони.

Времената са времена на промени, казва тя и посочва, че представената от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен зелена сделка, ще засегне земеделците в положителна посока. Щетите в земеделския сектор са оценени на 10 милиарда евро  - на това са оценени щетите в земеделския сектор. След 12 години прилагане на европейски правила е време да участваме в определянето им, казва българският евродепутат Атидже Алиева – Вели.

До април тази година страните членки трябва да имат съгласие по многогодишната финансова рамка. В Европейската Комисията по Земеделие и развитие на селските райони Атидже Алиева Вели работи с колегите й от Румъния и от Чехия. Защото заедно представляват най-добре страните от източна Европа, разказва колегата им от Чехия Мартин Хлавачек. Според него новата селскостопанска политика ще помогне да се постигне напредък.