Комисар Мария Габриел: "Необходими са програми за насърчаване предприемачеството на младите, ще се работи и в посока цифрово образование"

Мария Габриел
Снимка: БТА


Креативност, умения и инициативност- това са качествата, които притежават днешните младежи. Въпреки това е необходимо да се насърчават, за да могат да се развиват. Такива възможности предлагат инициативите, свързани с програма Еразъм +. В днешно време обаче все по-голяма е необходимостта от програми, които да развиват предприемачеството, каза българският еврокомисар Мария Габриел, отговаряща за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта:

"В младите хора има вяра и убеденост за това, че могат да допринесат за това всички за преодоляваме предизвикателствата на днешното време. Затова младите хора имат нужда да усещат, че те са част от този процес. Имаме нужда от много повече програми, свързани с развитие на предприемачеството, защото то не е едаденост. То е идея, талант, но и много работа- работа в екип, умението да изслушваш идеята на другия, да съумееш да сплотиш този колектив и заедно да вървите напред..."   

Днес 25 % от младите хора на възраст между 18 и 34 години в Европа казват, че искат да създадат свой собствен бизнес, в България те са под 10 %. Въпреки ниският процент, всички инициативи, насочени към младите, се ползват с успех и у нас. Според комисар Мария Габриел, липсващото звено е в това, те да усещат подкрепа, да виждат, че нещата могат да се случват навсякъде- не само в големите градове и държави. Именно тук новите технологии са изключително полезни:

"Благодарение на тях можеш да си в България, но да имаш връзка с целия свят. Това ти позволява да общуваш, да градиш, да търсиш инвеститори, които да помагат да се развие твоята идея. Тези млади хора, когато имат подкрепата, когато усетят повече доверие в собствените си сили, те са способни чудеса да направят."

Освен програмата "Еразъм+", Европейската комисия подкрепя и редица други инициативи, във връзка с образованието и инвестициите в младите като двигатели на новостите. Част от тях са свързани с опазване на околната среда:

"Програмата Еразъм остава нашата голяма и основна инициатива. Искаме значително да увеличим бюджета. Сега 4 милиона млади европейци могат да се възползват от нея, ние бихме искали да има тройно увеличение на бюджета. Това означава и много повече българи, защото ако досега са се включвали 60 хиляди, би ми се искало да бъдат 180 хиляди. Извън бюджета, по-важно е съдържанието на програмата Еразъм, защото ще има новости. Радвам се, че положителна реакция срещна предложението ми за създаването на "Зелен Еразъм"- инициативи за опазването на околната среда и отговорното ни поведение- от рециклирането на отпадъците до справяне с климатичните промени. Радвам се, че и младите хора са чувствителни към тази тема." 

През следващите години на дневен ред ще е и професионалното образование, защото на младите хора трябва да се даде гъвкавост, така че всеки опит, който натрупат, да им бъде признат и да им позволи да вървят напред. Ще се наблегне и на виртуалната мобилност, каза още комисар Мария Габриел:

"За младите хора е много важен този контакт със свои връстници от цяла Европа, ще искам и тук новите технологии да бъдат малко по-напред. Вече споделих намерението си до края на първата година от мандата на новата Комисия да активизирам Плана за действие в областта на цифровото образование - с компетенциите и уменията, които да позволят на младите хора да създават свои собствени мобилни приложения- това е една много голяма ниша, с много голям потенциал. Много важно е междувременно те да познават рисковете, да знаят колко ценни са данните, да знаят как да ги опазват, защото днес в новата икономика на данни, в която всички се развиваме, именно данните са разменната монета. Ще продължим да им даваме повече достъп до програми, до обучения, които да им позволят да направят своя собствен избор- да се развиват в родната си страна и Европа да бъде континентът, който наистина им е позволил да покажат потенциала си."

Над 3 милиарда евро ще инвестира Европейският съюз през 2020 година по програма Еразъм+ за образование, обучение или придобиване на професионален опит в чужбина. Сроковете за подаване на заявления и проектни предложения са от 5 февруари до 1 октомври, в зависимост от ключовите дейности. Пълната  информация е поместена на сайта на Европейския парламент.