Новите екологични предизвикателства пред EС

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Отново в дневния ред на света, включително и на 50-тата юбилейна среща в Давос, са промените в климата, кръговата икономика, новите предизвикателства, породени от все по-намаляващите природни ресурси.

Какви са целите, които си поставя ЕС за по-щадящо отношение към околната среда и намаляване на човешкия отпечатък върху нея в условията на промени в климата и намаляващи природни ресурси и какви са ангажиментите на страната ни като член на ЕС в областта на кръговата икономика – тези въпроси зададохме на българския евродепутат Андрей Ковачев.

В началото на интервюто той уточни, че кръговата икономика представлява модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите. Ако бъде приложен, би довел до нетни икономии от порядъка на 600 милиарда евро, което представлява 8 процента от годишния оборот на фирмите.

Според приетите цели и поетите ангажименти на ЕС до 2030 година 60 процента от битовите отпадъци трябва да бъдат рециклирани като за България и още 9 страни има дерогация от 5 години. Следващата цел е до 2035 година да бъдат рециклирани 65 процента от битовите отпадъци, а като крайно постижение се предвижда дотогава депонирането на битовите отпадъци да бъде сведено до 10 процента. За нашата страна отново има дерогация от 5 години, заедно с още 9 страни членки на ЕС.

Другата голяма цел за ЕС е реализацията на стратегията за пластмасите, за която можете да научите повече в звуковия файл.