Започнаха консултациите за въвеждането на справедливи минимални заплати в Европа

Снимка: архив

Европейската комисия даде шестседмичен срок за консултации със социалните партньори на европейско равнище за въвеждането на справедливи минимални възнаграждения за работещите в Европейския съюз. Пламен Димитров, президент на КНСБ и член на Управителния съвет на Европейската кОнфедерация на профсъюзите и активен участник в тези консултации с подробности:

След като свършат тези седмици, това е първата фаза на консултации, Комисията ще оцени това, което са произвели европейските социални партньори и ще прецени дали да продължи втора фаза на консултации, ако има съгласие, или да прекрати фазата на консултации и да започне процедура по законодателстване, тоест тогава тя трябва да издаде проектодиректива или проектопрепоръка - какъвто документ правен реши, и да мине през държавите-членки вече със съответните правителства да започне режим на консултации.

И още:

За да се постигне съгласие по такава тежка тема, по която има доста различия всъщност и много години е воден разговора, изисква от една страна, търпение, от друга страна - лидерство, тоест аз съм убеден, че поставяйки между шестте теми, фон дер Лайен, новият президент на Комисията, си дава сметка, че всъщност по нея така трябва да има очевидно широко и най-високо политическо съгласие и присъствие, но и как да кажа, но и лидерство, както казах вече, за да се стигне до нещо, което върши работа.

Димитров е застъпник на тезата, че въпросът трябва да се уреди с приемането на рамкова директива за минималната работна заплата, която да предложи общи правила и критерии с цел ускоряване на конвергенцията и прекратяване на социалния дъмпинг:
Със сигурност европейско действие и правен инструмент, който според нас трябва да бъде Директива, тоест да бъде задължителен, би дал тласък допълнително в целия регион на Източна Европа на договарянето на минималните работни заплати, но и на всички доходи всъщност и това е нашата надежда и заради това мислим всъщност и Европейската конфедерация на профсъюзите има общо мнение за подкрепа на тоя процес. В края на краищата говорим за рамкова Директива най-вероятно и говорим за механизми, които да бъдат съотношения и подходи като колективното договаряне, които да гарантират договарянето на справедливи доходи като цяло и в това число справедливи минимални работни заплати. Ако някой очаква единна минимална ставка за всички държави-членки, мисля, че това е абсолютна заблуда и трябва ясно да се каже, че такава никой не предлага и няма да има.

Според синдикалиста размерът на минималната работна заплата трябва да бъде ориентиран към необходимите средства за издръжка на живота:

Ако се приеме тоя подход, за който говорим ние, а той е много смислен, дали ще мерим така колко е нужно да живее едно домакинство по единен подход и съотношенията колко трябва да покрива минималната работна заплата, дали ще бъдат 50-60 или повече или сто процента, или с коефициенти вземем съответните тегла колко от издръжката на живота на човек, на дете, на зависим член ще бъде така взета, че да се изчисли колко пари са ти нужни за нейното покритие във всяка държава-членка, и минималната заплата на дадената държава трябва да гони това ниво.