Развитие на регионите е сред приоритетите на новата ЕК

Основните приоритети на Европейската комисия, водена от Урсула фон дер Лайен ще са икономика в интерес на хората и т.нар."Европейски зелен пакт", чиято цел ще бъде Европа да стане първият континент неутрален по отношение на климата.

Планът за инвестиции за устойчива Европа ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално Invest EU, с което ще се генерират инвестиции в размер на най-малко 1 трилион евро.

Във фокус ще са регионите и тяхното развитие. С посланието, че политики и пари за осъществяването им има, 26-те нови еврокомисари започват кампания във всички държави от съюза. Те ще посещават различни населени места във всяка от държавите, а не столиците защото те обичайно са най-добре развити. Условие за успех, гражданите да усетят ползите от европейските фондове, са също капацитетът и стабилността на местните власти и опростяване на процедурите. Според анализите в България в момента най-добре развит е регион Югозападен. „Затова регион Югозападен ще получи по-малко средства, от което ще могат да се възползват регионите имащи по-голяма нужда. Идеята е най-уязвимите региони и социални групи да получат най-голяма подкрепа”.

С цел устойчиво развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местни инициативи Кюланов допълни, че: „Всеки, който има интерес може да кандидатства за финансиране. Механизми и средства има много, така че ЕК, представителството й в България и местните информационни центрове по места са затова – да предоставят информация и всеки, който има интерес може да се свърже с нас”.

Европейските структурни и инвестиционни фондове играят важна роля за развитието на българската икономика. Въпреки намаления общ бюджет на Кохезионната политика се очаква България да получи още по-голям бюджет за следващия програмен период. Надграждане на постигнатите резултати, със засилен акцент върху устойчивото развитие и регионалните различия. сътрудничество.

И през новия програмен период Европейския съюз (ЕС) ще предоставя средства за развитие на малки и средни фирми. Възможностите са различни, най-полулярната от тях е по плана "Юнкер", кoйто работи доста добре в България и който ще продължи и в мандата на новата Европейска комисия, коментира Марина Кирова, съветник "Икономическо управление и европейски семестър" в Представителството на Европейската комисия в България.