Защитава ли Европейският съюз децата без гражданство по рождение

Снимка: ЕПА/БГНЕС


Висшият интерес на детето трябва да бъде водещ принцип при вземането на решения, свързани с децата и миграцията. Това отбеляза в Резолюция, посветена на 30 години  след приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето  Европейският парламент, като обърна внимание, че някои деца продължават да се раждат без гражданство, включително в рамките на Евросъюза, поради липса на законови гаранции за лицата без гражданство. Чуха се и призиви за активна борба с липсата на гражданство, като се настоя всяко бебе  да бъде признато от държава.

"Много е страшно да бъдеш никой. Децата без гражданство не се признават за граждани от никое от вътрешните законодателства на държавите-членки."

Отбелязва евродепутатът от Европейската народна партия и ГЕРБ Емил Радев, но уточнява:

"Държавите имат ясни законови задължения, произтичащи от ратифициране на съответните международни и регионални договори за предотвратяване на случаи на деца без гражданство. Освен това правителствата са ангажирани с "Програма за развитие за постигане на устойчивост 2030", която включва и правна идентичност за всички, включително регистрация на ражданията, която цели да се реши съществуващи проблеми в тази област."

Но е безспорно, че липсата на гражданство пречи на децата да реализират правата си.

"Децата без гражданство чувстват това въздействие в ежедневието си по различни начини, като дискриминация, основана на гражданство, включително ограничен достъп до критични услуги като образование, здравеопазване, могат да изложат децата на рискове, включително насилие, злоупотреба, трафик или други форми на експлоатация. Тъй като им липсват официални документи, децата без гражданство и техните семейства са изправени също така пред риск от задържане."


Осигуряване на гражданство за всяко дете е в прерогативите единствено на националните законодателства на държавите-членки, обърна внимание евродепутатът Емил Радев:

"И Европейската комисия и Европейският парламент многократно са заявявали, че държавите-членки трябва предприемат всички нужни мерки, защото те са главно в обхвата на националните законодателства, на националните социални, образователни и здравни системи, и тук правомощията на Европейската комисия и на Европейския парламент са доста ограничени."

Макар да не е ново явление, броят на засегнатите деца се е увеличил, поради високия брой бежанци и мигранти в Европа, особено през 2015 и 2016 година. И изключително сложни за разрешаване се оказват случаите, когато през граници преминават непълнолетни лица, които нямат документи, нямат гражданство и не са придружени от родителите си.

"Тук говорим за около над 6 000 деца"
, съобщава евродепутатът Емил Радев. Тогава е необходимо да се задействат съответните социални служби и да се изчака дългия понякога път за придобиване на статут на бежанец, а от там и всички права, произхождащи от този статут. Също така деца, родени в Европа, са изложени на повишен риск от липсата на гражданство, поради липса на регистрация за раждане:

"Това включва особено деца от уязвими групи като ромите - просто не се записват в службите и от там нататък се отглеждат обикновено в гета, не са обхванати от образователната система. Това, от своя страна, провокира дълги последствия, които с течение на годините се задълбочават."

За "Евранет +": Виолета Ашикова