Мисия от евродепутати ще проверява нарушени права на длъжници в България

В края на този месец в София пристига специална мисия от евродепутати от Комисията по жалби и петиции в Европарламента. Поводът са 15 петиции на български граждани и организации, свързани с неправилно третиране на длъжниците по банкови договори и други договори за кредит и произтичащите от тях заповедни производства по Гражданско-процесуалния кодекс. Жалбите се проверяват и от екипа на Омбудсмана на Европейския съюз. Евродепутатът от ДСБ/ЕНП Радан Кънев, който е член на Комисията по петициите, обясни:

Аз самият предложих да се извърши такава мисия за обследване на факти, които парламентът прави в случаи, в които преценява, че са нарушени граждански права.

Те са свързани с неравноправни клаузи в потребителски договори, нарушаващи правата на гражданите. Става дума за процедури с платежно нареждане и предполагаема измама и корупция при отнемане на имущество от страна на банки, дружества и частни съдебни изпълнители в България. Родното законодателство не санкционира подобни нарушения – като това, че съдилищата само въз основа на искане на банката разрешават да започне изпълнително производство срещу длъжника, без да е направена проверка дали в договора за заем няма неравноправни клаузи.

Проблемът е в правната рамка, която държавата задава.

Радан Кънев припомни:

Европейската комисия има отворена наказателна процедура т. е. българската държава може да бъде санкционирана, ако тя не въведе необходимите законодателни гаранции за равенство пред закона.

Затова експертите евродепутати ще проучват дали гражданските права на длъжниците у нас са нарушени.

Те ще проведат множество разговори с членове на българския парламент, с министерството на правосъдието, а предполагам и с представители на банковите институции и с представители на длъжниците.

Очаква се мисията да сезира и други звена с правосъдни и юридически функции в Европарламента.

Мисията ще направи своите изводи, съответно ще отправи определени препоръки към Европейската комисия, която е органът, който следи за спазване на европейското право в територията на страните членки.

Сериозен казус като този в България е имало и в Испания, но със съдействието на европейските институции е постигнато разумно законодателно решение. Това е възможно и за нашата страна, смята българският евродепутат.

Мисля, че убедихме повечето си колеги в Европейския парламент, че случаят е много сериозен, че той изисква по – задълбоченото внимание на европейските институции. А когато бъде постигнато такова по – задълбочено внимание, обикновено се постигат и задоволителни, дори добри резултати. И се надявам случаят с България също да бъде такъв.

Радан Кънев е убеден, че равнопоставеност на отношенията кредитор – длъжник може да се постигне с промяна на българското законодателство. Това ще е гаранция и за спазване на европейското право.