Комисията по вътрешен пазар редактира Директивата за продуктите заради изкуствения интелект

Снимка: БГНЕС


Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите одобри резолюция, посветена на няколко предизвикателства, произтичащи от бързото развитие на технологията за изкуствен интелект. Директивата за отговорността на продуктите е на повече от 30 години. И затова понятия като „продукт“, „щети“ и „дефект“ и правила, регулиращи тежестта на доказване трябва да бъдат осъвременени.
Призивите в резолюцията са софтуерът да бъде считан за продукт. А когато потребителите взаимодействат със система, базирани на автоматизирано вземане на решения, те трябва да бъдат „информирани правилно за това как функционира, как да достигнат до човек с правомощия за вземане на решения и за това как решенията на системата могат да бъдат проверявани и коригирани. Системи, базирани на автоматизирано вземане на решения не трябва да бъдат ползвани за дискриминация на потребителите. Йоаким Нусес Дел Алмейда, който отговаря в ЕК за вътрешния пазар посочва мотивите. 
Тези промени в Директивата за отговорността за стоките ги разглеждаме в контекста на цифровата независимост на Европа. Затова искаме преработка на ключови концепции. Продуктите, които вече са при потребителите, вече могат да бъдат променяни. Било заради ъпдейт на софтуера или на хардуера. Понякога това се случва с помощта на изкуствения интелект. И тук съществуващата директива не отговоря на серия от въпроси. Като на това дали софуерът винаги или е продукт, кой го произвежда, дали вероятната дефектът е бил предвидим. Този доклад се очаква да очертае идеите за това дали самата директива може да бъде способна да се справи с новите характеристики на продуктите при наличието на софтуер и изкуствен интелект. Имаме рамката на европейски ниво. Но е време да бъдат осъвременени някои аспекти. 
Сред препоръките е да се преразгледа казусът дали има щети при увредени дигитални активи. Предлага се за загуби да се считат нарушената лична неприкосновеност, икономическите загуби, дискриминацията. Важно е в бъдеще директивата да бъде допълнена с изискването производителите да водят регистър на промените в софтуера. Индиректно се препоръчва да се носи отговорност за продукта заради актуализацията на софтуера. Качеството на продуктите с изкуствен интелект да бъде следено. По време на дебатите представители на автомобилната индустрия посочиха, че например, че техните продукти, заради софтуера, зависят от външно подени данни. Организация, представляваща отраслите на машинния, електрическия и електронния сектор искат дискусията по това дали софтуерът е продукт. Урсула Бах – зам. директор на Европейското бюро на потребителите обобщава. 
Важно е да се говори за тези промени, защото правилата не са актуални. И не се постига защитата на потребителите на вътрешния пазар. Трябва да се види как в условията на цифровизирането на продуктите, как да се преодолява несигурността заради тяхната сложност, автономност непредвидимост и уязвимост на атаки. Ако правата за потребителите при това положение са неясни. Това означава, че потребителите нямат права. А потребителите трябва да знаят, че могат да се доверят на тези продукти с нови технологии в тях. Ако ЕС не промени това право, държавите-членки ще бъдат принудени да изработят собствени правила. Това ще доведе до фрагментация на пазара и неравнопоставеност на участниците.
След одобрението на резолюцията в Комисията по вътрешен пазар тя трябва да бъде съгласувана с другите европейските институции. През февруари ЕК ще обяви плановете си за европейски подход към изкуствения интелект.