Илхан Кючюк: Новите визови правила на ЕС улесняват правомерния достъп до Европа

евранет Илхан Кючюк

Новите правила във връзка с изменението на Регламента, установяващ Визовия кодекс на Съюза, по които постигнаха споразумение преди няколко месеца Европарламентът и Съветът, се прилагат от 2 февруари тази година. Целта е да се улесни достъпът до Европа с бързи и лесни визови процедури, да се засилят туризмът и търговията, освен това предоставят и повече ресурси за справяне с нередовните миграционни потоци.

Илхан Кючюк, евродепутат от ДПС и заместник в Комисията по външни работи и Комисията по транспорт и туризъм, разяснява част от основните визови промени: 

„В основата си те имат за цел да улеснят правомерния достъп до Европа, с цел да се засилят туризмът, бизнесът и търговията, както и адаптиране на правилата към новите реалности. Например ЕК отчита, че за последните 10 години подадените заявления за визи с цел туризъм са се увеличили от 10 млн. за 2009-а на 16 млн. към 2018-а. Правилата за визовите процедури не са се променили вече 10 години, което ги прави тромави по отношение по-голямата мобилност на хората./…/ Таксите за получаване на шенгенска виза също останаха непроменени през последните години, като сега се променят от 60 на 80 евро. Краткотрайните пребивавания ще стават в рамките на 90 дни, но не засягат държавите, за които се прилага безвизово пътуване./…/ Заявленията за визи ще могат да се подават до 6 месеца преди пътуването, като периодът за многократен достъп се увеличава от 1 до 5 години…“