Бъдещето на инициативата за политическо и икономическо сближаване на Европейския съюз с Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна


Целта на инициативата на ЕС Източно партньорство, започнала през 2009-та година, е да приближи политически и икономически Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна, до Европейския съюз, и да гарантира стабилност в региона. Отношението на Русия остава сред проблемите пред развитието на инициативата. Москва остава убедена, че проектът е анти руски.
За 10 години Брюксел отчита положителните резултати. Сред тях са: засилване на търговските връзки, облекчаване на визовия режим и подобряване на образованието в шестте държави.
Първият председател на Парламентарната асамблея между Европейския Парламент и парламентите на страните от Източното партньорство и бивш евродепутат Кристиян Вигенин  припомня, че благодарение на ЕС малки и средни предприятия от шестте държави вече са получили над 125 хиляди заема, което подпомага модернизирането на икономиките в региона. За 10 години се увеличават и компаниите, които изнасят продукцията си в Общността -  с 35 процента.  До 2030 година ЕС планира да инвестира в обновяването на 4 800 километра пътища и железопътна мрежа в страните от инициативата. Положителен ефект има и европейската политика към младите хора в шестте държави. "За тези 10 години над 80 хиляди младежи от страните от Източното партньорство са участвали в образователните обмени по "Еразъм+". Благодарение на подкрепата на ЕС над 2 милиона учени и студенти в над 700 изследователски центъра са получили достъп до широколентов Интернет", посочва Вигенин.
Към региона има различни апетити, затова стабилността и мира в него са важни за Европа. Според евродепутата Петър Витанов от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент  Брюксел трябва да изясни политиката си към шесте държави и да промени формата на сътрудничество с Баку, Ереван, Минск, Тбилиси, Кишинев и Киев:
"Не само региона на Каспийско море, но и Южен Кавказ, са обект на много и разнопосочни интереси, както от страна на регионални сили като Турция и Иран, така и от страна на САЩ и Русия. За да може да има ефективно партньорство трябва да бъдат отчетени различията между отделните страни. Ако не се задълбочи сътрудничеството с ЕС тези интереси ще могат да бъдат материализирани. Това е формата, която трябва да бъде избрана - различно отношение към отделните страни, защото намеренията на тези държави са различни. В Грузия виждаме намарение за присъединяване, за разлика от Азербайджан, който има доста по-балансирана позиция. Асоциирането към ЕС трябва да бъде предложено на тези държави, които имат интерес от това", казва Петър Витанов.