СЕТА поражда въпроси с нееднозначни отговори

До този момент всички страни от ЕС, с изключение на Франция и Германия, са ратифицирали Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз (ВИТС/СЕТА). Една от причините двете европейски страни с най-силна икономика да не бързат с приемането на споразумението е заради защитната клауза за инвеститорите, на които им се дава правото да съдят държавите в наднационален съд. Именно с това са свързани и притесненията на Българската стопанска камара, на някои граждански организации и на синдикати. Те не одобряват възможността чуждите инвеститори да съдят държавата ни, ако преценят, че действащите у нас закони намаляват печалбите им, дори когато законовите рамки защитават живота, здравето и благосъстоянието на гражданите.

Според евродепутата Андрей Ковачев от Европейската народна партия този вид арбитраж ще бъде публичен и независим от инвеститора. Арбитражът е от съвсем нов тип и предоставя възможност за обжалване на втора инстанция:

„Тези арбитри ще бъдат избирани по определени световни стандарти сред висши магистрати от страната на кандидата за такъв арбитър. Затова не може да има абсолютно никакви опасения, че ще се случи нещо в ущърб на България. Предвидено е също, че ако страните не желаят арбитраж, може да се използва националното законодателство. Системата е съвсем отворена и улеснена, особено за малките и средните предприятия. Хората и бизнесът имат притеснение както по отношение на ГМО, така и по отношение на шистовия газ и на стандартите. Търговското споразумение не включва никакви разпоредби, които да изменят, занижават или отменят нашите високи стандарти в ЕС и спазването на нашите закони. Както всяко търговско споразумение, то има възможност да бъде променяно и адаптирано към новите условия“.

Въпреки взетите мерки, от Конфедерацията на европейските синдикати (ETUC) изразяват някои резерви. Пред Радио България Даниеле Басо, който отговаря за международната търговия към ETUC подчерта, че са успели да въведат т.нар. „общ интерпретационен инструмент“, който да ограничи използването на защитната клауза за инвеститорите. За съжаление обаче не са успели с въвеждането на клауза, която да налага санкции за нарушаване правата на работещите.