Европарламентът призова ЕК да излезе с правилата за общо зарядно устройство до юли

Повече от десет години евродепутатите призовават за общо зарядно устройство за мобилни телефони, таблети и други преносими устройства. Целите на законодателите не са изпълнени чрез въведения от Европейската комисия доброволен подход за насърчаване на индустрията да развива общи зарядни устройства.В пленарния дебат по темата заместник –председателят на Комисията Марош Шевчович отбеляза постигнатия напредък:

2009 година имахме над трийсет зарядни устройства, сега има само три основни. Доброволният подход работи много добре, той обединява пазара, така е по-удобно и за гражданите. Трябва също да се отбележи, че електронните и електрически отпадъци са много голяма част от отпадъците, и затова преминаването към общо зарядно устройство е важно.

През 2016 г. в Европа са генерирани 12,3 милиона тона електронни отпадъци, което е средно по 16,6 кг на човек. Краткият жизнен цикъл на някои устройства води до повече електронни отпадъци, отбелязва резолюция, приета от евродепутатите с 582 гласа „за“, в която призовават за задължителното въвеждане на общи зарядни за всички мобилни устройства. Евродепутатите очакват от Комисията три конкретни действия, посочва Ружа Тун унд Хоенщайн от Европейската народна партия.

Снимка: Пресслужба на ЕП

Първо, комисията трябва да покаже водеща роля и да спре техническите гиганти да диктуват стандартите. Ако цифровият суверенитет значи нещо, очакваме предложения за стандарт за общо зареждащо устройство в рамките на следващите шест месеца.

На второ място – призоваваме за възможност да се използва общо зарядно за много устройства. Потребителите не бива да бъдат задължавани да плащат за допълнителни зареждащи, когато си купуват нова електроника.

И трето – нужни са нови стандарти за третиране на елетронните отпадъци.

За да се изпълнят поставените цели, ще са нужни регулаторни и нерегулаторни мерки, отбелязва заместник председателят на Комисията Марош Шевчович

За да може да има значително намаляване на използването на суровини, да се намалят отпадъците и емисиите, ще е нужно да има и допълнителни мерки, като например да се насърчи продажбата на мобилни телефони без зарядно. 

Без да възпрепятства иновациите, Комисията следва да гарантира, че ще бъде извършван „редовен преглед на законодателната рамка за общо зарядно устройство, с цел вземане предвид техническият напредък“. Евродепутатите отново подчертават важността на научните изследвания и иновациите за подобряване на съществуващите технологии и създаването на нови.

Европейската комисия прие работната си програма, в която се ангажира да представи законодателно предложение за общите зарядни устройства в третото тримесечие на 2020 г.

Снимка в текста: Пресслужба на Европейския парламент