Евродепутатите настояват за общоевропейско законодателство по отношение на изкуствения интелект и високите технологии

Бързото развитие на изкуствения интелект и автоматизираните технологии за вземане на решения са предизвикателство за Европейския съюз по отношение защитата на потребителите. Евродепутатите настояват в специална резолюция до Съвета на Европейския съюз и Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите, за актуализиране правилата за безопасност и отговорност на ЕС по отношение ползването на продукти, основани на изкуствен интелект и високите технологии. Ползите от изкуствения интелект и автоматизираното вземане на решения са безспорни защото, те в голяма степен улесняват избора на стоки и услуги и ускоряват времето за вземане на решения и за гражданите и за институциите в целия ЕС, коментира Цветелина Пенкова, заместник в Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите в Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите: „Тези технологии вземат решения на базата на обработка на безброй примери от данни, до които им е позволен достъп, за да могат с точност да вземат правилното решение.“

В същото време взаимодействието на потребителите  с високотехнологичните системи има и определени рискове: „Има риск от неправомерно и масово наблюдение на потребителите. Не бива технологиите на нарушават правата върху лични данни, както и правата на лична кореспонденция и неприкосновеност на личния живот. Трябва да се внимава да не бъдат дискриминирани потребителите на база възраст, пол, материално състояние. Има риск да се предлагат едни и същи стоки и услуги за потребителите, но на различни цени“

В следващите си стъпки Европейския съюз си поставя за цел да се регулира изкуствения интелект и технологиите чрез единно законодателство, общо за всички държави членки.