Пандемията в Европа

Европейската комисия работи, за да подкрепи усилията за борба с пандемията от коронавирус. Това включва постоянната координация с държавите членки, за да се обменя информация, да се оценяват потребностите и да се осигури съгласувана реакция в целия Европейски съюз. Петима комисари ще координират работата.

С подробностите по темата за рубриката ,,Евранет+“ Жулиета Герова.