Европейските институции с действия по кризата "коронавирус"

Европейските институции работят на минимален режим по отношение на физическото присъствие в сградите на Европейския парламент и Европейската комисия. Срещите са отменени и се действа чрез телеконферентни връзки. На този фон предстои вземането на важни решения по предложените от Европейската комисия мерки за преодоляване на кризата с коронавируса в два аспекта, посочи депутатът от групата на ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев:

"Първо, разбира се, спасяването на човешкия живот и намирането на най-добрите начини с подпомагането на здравната система, общото закупуване на средства, свързани с предпазването и превенцията и средства за бързото възстановяване на хора, които имат симптоми и се нуждаят от медицинска и болнична помощ.  Вторият аспект е подкрепата за европейската и българската икономика, малкия и  среден бизнес, който страда поради безпрецедентните мерки, които се вземат във всички страни членки."

За мерките, свързани с икономиката и подпомагането на браншовите сектори в ЕС, трябва да се вземе решение, както от съвета, така и от парламента, така че Европейският парламент трябва да намери начин това да се случи следващата седмица. Дебатира се дали има възможност за дистанционно вземане на решение, уточни Ковачев.

По отношение на финансовото подпомагане на страните членки на Европейския съюз в борбата със заболяването, той поясни:

"Говорим за преразпределение на съществуващите средства, които са по оперативни програми и за несъбирането на неизползваните средства от Европейската комисия. ЕК заяви, че няма да иска тези средства да бъдат връщани, така че страните членки и България могат да ги използват за съфинатнсиране за намаляването на последиците от коронавируса на мерки, които правителството на България взема."

Според българския депутат от групата на ГЕРБ/ЕНП трябва да бъдем солидарни към всеки член на човешкото общество в тази нова ситуация, солидарно да сме дисциплинирани и да спазваме всички наложени ограничения.