Eмил Радев: Бежанският натиск ще намалее

Докато Европа и светът се чудят как да се справят с разрастващата се пандемия от коронавирус, бежанският проблем в ЕС остава да тлее, както по границите така и вътре в Съюза и крие своите рискове. Гръцките власти изолираха бежанските лагери, но експерти се опасяват, че това би могло да предизвика здравна и хуманитарна катастрофа. От своя страна Германия прекрати програмите за прием на бежанци с изключение на деца в нужда,  спря и изслушванията за търсещи убежище. Според евродепутатът Емил Радев бежанския натиск с оглед на всички затворени граници ще намалее защото на тези хора им е ясно, че към момента не могат да стигнат до заветната цел държаните в северна или западна Европа. Обстановката е много тревожна особено в лагерите в Гърция, защото там много хора живеят на извънредно тясно пространство без нужните условия за поддържане на добра хигиена, без нужната медицинска помощ. Това в този момент е една потенциална бомба защото, ако заразата се прехвърли в тези лагери на практика много трудно би могла да се овладее…“