Re-open EU- уебсайт в помощ на безопасното пътуване в ЕСEвропейската комисия пусна в действие уебсайт, който ще помага за безопасното възобновяване на пътуването и туризма в цяла Европа. Платформата  Re-open EU <https://reopen.europa.eu/bg>  бе оповестена в средата на миналия месец като част от мерките за справяне с последиците от корона-кризата, а целта е да се възстанови увереността у пътуващите, както и да се спомогне възобновяването на туризма в ЕС при спазване на здравните мерки, каза Соня Господинова, говорител на Европейската комисия:
"Уебсайтът е в действие от понеделник и предоставя на всички граждани на ЕС и извън него различна практическа информация, която е в реално време- какви са ограниченията, свързани с пътувания в различните държави-членки, различните транспортни средства и туристически услуги във всяка една държава. Когато един българин иска да пътува в някоя държава - членка, той може да посети уебсайта и да провери първо каква е общата информация, свързана с коронавируса в тази държава, също и общата информация за туристическия сектор. Има подробна информация, свързана с транспортните средства, както и с мерките, свързани със здравните изисквания, които трябва да се прилагат в тези транспортни средства..." 
Страницата дава подробна информация за туристическите услуги, предлагани от хотели, ресторанти, заведения. Може да се види и какви са условията за посещаване на плажове и различни места за отдих. Има и конкретна информация за здравните мерки в съответната държава. Събраната актуална информация от Комисията и от държавите членки ще служи като основна отправна точка за всеки, който пътува в ЕС. С помощта на интерактивна карта хората ще могат да намират информация, актуални данни и съвети за всяка държава - членка на ЕС. 
Новата платформа е удобна и практична, защото има и версия за ползване на мобилен телефон
Ще предлага информация и относно схемите с ваучери за патронаж, които ще помогнат на туристическия сектор, посочи Соня Господинова:
"Това са национални схеми, които всяка държава-членка може да приеме и да даде възможността на гражданите да закупят ваучери за престой или консумация, които да използват в бъдеще, когато тези места отново отворят врати... Това допринася за подпомагане на бизнеса. Тази информация ще бъде на разположение на страницата, във връзка с хотели и ресторанти в целия Европейски съюз. Това, което е полезно е, че искаме да помогнем на бизнесите да преодолеят затрудненията с паричните потоци. Силно се надявам, че туристическият сектор ще се възстанови и гражданите ще имат възможност да пътуват и почиват...Последните месеци бяха трудни за всички и това, което е много важно за Комисията- да направим всичко възможно да помогнем на туристическия сектор, особено за България, тъй като това е един от секторите, които са изключително важни за нашата държава."

Платформата Re-open EU е разработена от Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията. Тя предлага в реално време информация по около 30 въпроса в областта на транспорта, общественото здраве и туризма. Тази информация се предоставя от държавите членки и може да се допълва при необходимост. Уебсайтът е на разположение на всички официални езици на Европейския съюз.